< πίσω

Υπ. Οικονομικών: Κατανομή κονδυλίων για το ΕΔΙΜΟ την περίοδο 2023-25

Στην επόμενη μέρα στην Ιατρική Ακριβείας μέσω της εφαρμοσμένης έρευνας για την ανακάλυψη και επικύρωση νέων βιοδεικτών φιλοδοξεί να συμβάλλει το Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας. Για φέτος το ΕΔΙΜΟ θα επιχορηγηθεί με 1,5 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το ΕΔΙΜΟ έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Next Generation EU.

Αναλυτικά, το πλάνο των πιστώσεων σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (07/04/2023), Υπουργείο Ευθύνης, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Φορέα Υλοποίησης, το ‘Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας (ΙΤΕ), τα κονδύλια που θα πιστωθούν κατανέμονται ως εξής: για το 2023 τα κονδύλια θα είναι 1.511.866,78 ευρώ, για το 2024 1.133.900,09 ευρώ και 1.133.900,09 ευρώ για το 2025. Ετσι, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 3.779.666,96 ευρώ, από τα οποία η εθνική συνεισφορά θα είναι 438.666,96 ευρώ.

Πηγή: iatronet.gr