Συνεργασίες

Το ΕΔΙΜΟ είναι σε συστηματική συνεργασία με τους παρακάτω φορείς:

  • Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας & Έρευνας (ΕΔΥΤΕ)
  • Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
  • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ)

Ένταξη νέων μελών

Το ΕΔΙΜΟ είναι ανοιχτό στην ένταξη νέων μελών με διαδικασίες οι οποίες είναι υπό διαμόρφωση.