Οι ασθενείς με ογκολογικό νόσημα, αλλά και μέλη των οικογενειών τους, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες των εργαστηρίων-μελών του ΕΔΙΜΟ και να συμμετέχουν στην έρευνα, παρακαλούνται να απευθυνθούν στους γιατρούς τους. Δείγματα δεν λαμβάνονται κατευθείαν από τους ασθενείς.
Ο προσδιορισμός της κατάλληλης ανάλυσης και του φορέα-εργαστηρίου στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η ανάλυση αποτελεί το πρώτο βήμα. Τα είδη των κατάλληλων αναλύσεων ανά νόσημα/δείγμα προσδιορίζονται από τους θεράποντες ιατρούς, οι οποίοι έχουν την ευθύνη παραπομπής των δειγμάτων στα αντίστοιχα εργαστήρια.

Δείτε εδώ το έντυπο ενημέρωσης και συγκατάθεσης ασθενούς για ενήλικες και για κηδεμόνες ανήλικου
Αιματολογικές Κακοήθειες

Αιματολογικές Κακοήθειες

Περισσότερα
Συμπαγείς Όγκοι

Συμπαγείς Όγκοι

Περισσότερα
Κληρονομούμενος Καρκίνος

Κληρονομούμενος Καρκίνος

Περισσότερα