Η ιατρική του μέλλοντος στην ογκολογία

Το ΕΔΙΜΟ συγκροτήθηκε στις 30 Μαΐου 2022 με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Καινοτομίας. Το δίκτυο είναι πανελλήνιας εμβέλειας και εξυπηρετεί τις ανάγκες τόσο των ασθενών και των οικογενειών τους, όσο και των γιατρών και των συμμετεχόντων εργαστηρίων, κλινικών και νοσοκομείων. Αποτελεί σύμπραξη ελληνικών ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, νοσοκομειακών κλινικών και εργαστηρίων, τα οποία δραστηριοποιούνται σε έρευνες αιχμής στους τομείς της μοριακής ογκολογίας και της ιατρικής ακριβείας.

Το δίκτυο προσφέρει υπηρεσίες γενετικής / μοριακής ογκολογίας και αποτελεί το συντονιστικό όργανο μίας σειράς ερευνητικών δραστηριοτήτων στους τομείς της ιατρικής ακριβείας και της ογκολογίας. Τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται από τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει το δίκτυο αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων και οδηγούν με τη σειρά τους σε νέες έρευνες, διαγνωστικές τεχνολογίες και θεραπείες στην ογκολογία.

Το δίκτυο αξιοποιεί το επιστημονικό δυναμικό και την τεχνογνωσία που διαθέτει η χώρα βάσει μίας νέας προσέγγισης για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία ασθενειών, λαμβάνοντας υπόψη ό,τι έχει ονομαστεί «εξατομικευμένη ιατρική» ή «ιατρική ακριβείας» με άλλα λόγια, τις διαφορές μεταξύ των ατόμων αναφορικά με τα γενετικά τους χαρακτηριστικά, τον τρόπο ζωής τους και το περιβάλλον στο οποίο ζουν.

Επικοινωνήστε μαζί μας

    Ιδιότητα

    Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας («ΙΤΕ») και για το λόγο αυτό θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία που συλλέγουμε μέσω της παραπάνω φόρμας επικοινωνίας μόνο για να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε αίτημα σας στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και άλλων δράσεων του ΙΤΕ. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται μόνο μέχρι την διεκπεραίωση και επίλυση του αιτήματος σας και στην συνέχεια θα διαγράφονται οριστικά. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από το ΙΤΕ καθώς και για τα δικαιώματά σας θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα στοιχεία επικοινωνίας του ΙΤΕ είναι τα εξής: Ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@edimo.gr


    Σας ενημερώνουμε ότι δεν παρέχονται εξατομικευμένη ιατρική συμβουλευτική ή άλλες ιατρικές υπηρεσίες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας. Παρακαλείστε να μην υποβάλλετε οποιοδήποτε ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο υγείας, δικό σας ή τρίτου προσώπου, μέσω της παρούσας φόρμας επικοινωνίας. Σε περίπτωση που λάβουμε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, θα τη διαγράφουμε άμεσα από τα συστήματά μας.