Επικοινωνήστε μαζί μας

    Ιδιότητα

    Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας («ΙΤΕ») και για το λόγο αυτό θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία που συλλέγουμε μέσω της παραπάνω φόρμας επικοινωνίας μόνο για να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε αίτημα σας στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και άλλων δράσεων του ΙΤΕ. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται μόνο μέχρι την διεκπεραίωση και επίλυση του αιτήματος σας και στην συνέχεια θα διαγράφονται οριστικά. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από το ΙΤΕ καθώς και για τα δικαιώματά σας θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα στοιχεία επικοινωνίας του ΙΤΕ είναι τα εξής: Ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@edimo.gr


    Σας ενημερώνουμε ότι δεν παρέχονται εξατομικευμένη ιατρική συμβουλευτική ή άλλες ιατρικές υπηρεσίες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας. Παρακαλείστε να μην υποβάλλετε οποιοδήποτε ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο υγείας, δικό σας ή τρίτου προσώπου, μέσω της παρούσας φόρμας επικοινωνίας. Σε περίπτωση που λάβουμε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, θα τη διαγράφουμε άμεσα από τα συστήματά μας.