< πίσω

Πρώτη δημόσια εκδήλωση ΕΔΙΜΟ

Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας: νέα εποχή στην καταπολέμηση του καρκίνου 

 Την πρώτη ενημερωτική εκδήλωση για τις δράσεις του πραγματοποίησε το Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας (ΕΔΙΜΟ) τη Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2023, στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ. Το ΕΔΙΜΟ είναι ένα ερευνητικό δίκτυο για ογκολογικούς ασθενείς, συνδεδεμένο με εγχώρια πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικούς φορείς, κλινικούς γιατρούς και ασθενείς.   

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Μάξιμος Σενετάκης και ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Ι. Παστέρ, Ευστάθιος Γκόνος. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Guillaume Assié, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Paris Descartes, ενώ, εισηγήσεις έκαναν εκπρόσωποι των φορέων:  

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ιατρική Σχολή), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ιατρική Σχολή, Τμήμα Χημείας και Τμήμα Βιολογίας), Ε.Ι. Παστέρ, Ε.ΚΕ.Β.Ε. Αλέξανδρος Φλέμιγκ, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ινστιτούτο Πληροφορικής και Ινστιτούτο Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ιατρική Σχολή), Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ιατρική Σχολή), Πανεπιστήμιο Πατρών (Ιατρική Σχολή και Τμήμα Βιολογίας). 

Στην ημερίδα καταδείχτηκε η καθοριστική συμβολή της ιατρικής ακριβείας στον εντοπισμό των πλέον αποτελεσματικών μεθόδων πρόγνωσης, διάγνωσης και θεραπείας για κάθε μεμονωμένο ασθενή, όπως και οι προκλήσεις και τα εμπόδια στην άσκησή της. Σημειώνεται πως η ιατρική ακριβείας λαμβάνει υπόψη τη μοναδικότητα του ατόμου, η οποία είναι συνάρτηση του γονιδιώματός του, του περιβάλλοντος στο οποίο ζει, του τρόπου ζωής, καθώς και του ατομικού και οικογενειακού ιστορικού του. Η πρακτική της, δε, στην προσωποποιημένη διάγνωση και θεραπεία, αναμένεται να έχει το μέγιστο δυνατό κλινικό και κοινωνικό όφελος.  

Απώτερος στόχος του ΕΔΙΜΟ είναι η απρόσκοπτη, ισότιμη και δωρεάν πρόσβαση όλων των ογκολογικών ασθενών σε καινοτόμες εξατομικευμένες, εξαιρετικά αποτελεσματικές, ογκολογικές θεραπείες. Επίσης, στόχος είναι η δημιουργία μίας βάσης δεδομένων για ογκολογικούς ασθενείς, η οποία θα αποτελέσει έναν πολύτιμο θησαυρό γνώσης. 

Οι υπηρεσίες του δικτύου αναμένεται να είναι διαθέσιμες εντός του επόμενου τριμήνου και θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.  

 Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Μάξιμος Σενετάκης, ανέφερε στον χαιρετισμό του: «Η πρόληψη, η διάγνωση και η θεραπεία του καρκίνου συνιστά κοινωνική απαίτηση, αλλά, ταυτόχρονα, και ένα στοίχημα για την επιστημονική κοινότητα. Η πολιτεία στηρίζει τη σπουδαία αυτή πρωτοβουλία, με την ελπίδα στο μέλλον να ενταχθούν σε αυτή όλες οι ογκολογικές κλινικές και οι ερευνητικοί και ακαδημαϊκοί φορείς της χώρας, ώστε να προωθηθεί ευρύτερα η ερευνητική δραστηριότητα και η αξιοποίηση της γνώσης, η οποία δημιουργείται στο πλαίσιο του ΕΔΙΜΟ». 

Ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Ι. Παστέρ, Ευστάθιος Γκόνος, σημείωσε: «Το Ε.Ι. Παστέρ συμμετέχει μετά τιμής στην εμβληματική δράση ΕΔΙΜΟ και θέτει στη διάθεση του δικτύου την υλικοτεχνική υποδομή και τον εξοπλισμό των εργαστηρίων του. Το ΕΔΙΜΟ αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική δράση, δεδομένου ότι θα αναπτύξει καινοτόμες μεθοδολογίες στη μοριακή ογκολογία προς όφελος τόσο της ερευνητικής ανάπτυξης της χώρας μας όσο και της κοινωνίας». 

Στην κατακλείδα της εισήγησής του, ο επιστημονικός υπεύθυνος του δικτύου, καθηγητής Κωνσταντίνος Στρατάκης, ανέφερε: «Σήμερα μπήκαν οι βάσεις για νέες συνεργασίες, αλλά και προοπτικές για περαιτέρω χρηματοδότηση, οι οποίες ευχόμαστε να διασφαλίσουν τη συνέχεια του έργου μας στο ΕΔΙΜΟ. Από τις σημερινές εισηγήσεις τονίστηκε η σημασία τόσο των νέων γενετικών μεθόδων, όσο και άλλων νέων μοριακών μεθόδων, όπως είναι η κυτταρομετρία και η υγρή βιοψία, στη διάγνωση και παρακολούθηση του καρκίνου. Γνωρίζουμε, λοιπόν, πως πλέον το φάσμα των διαθέσιμων μεθόδων ανίχνευσης της νόσου είναι ευρύ. Και είναι σημαντικό ένα δίκτυο όπως το ΕΔΙΜΟ να μην εστιάζει σε μία και μόνο μέθοδο. Τόσο από πλευράς έρευνας όσο και τεχνολογίας, τα εργαστήρια-μέλη του ΕΔΙΜΟ είναι κορυφαία και ελπίζω του χρόνου τέτοια εποχή θα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε κάποια από τα αποτελέσματα των δράσεών μας». 

Με αφορμή την εκδήλωση, ο Πρόεδρος του ΙΤΕ και συντονιστής του ΕΔΙΜΟ, καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης, δήλωσε: «Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στην ημερίδα, η ιατρική ακριβείας δεν είναι ακριβή, αλλά πολύτιμη. Πολύτιμη, για να εξασφαλίσουμε ότι κάθε ασθενής θα έχει πρόσβαση σε εξατομικευμένη διάγνωση, πρόγνωση και θεραπεία. Το ΙΤΕ βρίσκεται στην αιχμή της έρευνας και της τεχνολογίας, δίνοντας έμφαση στη διεπιστημονική συνεργασία. Στην επόμενη φάση του ΕΔΙΜΟ, όπως τονίστηκε και από τον προσκεκλημένο ομιλητή, ενδεχομένως να επιστρατευτεί η μηχανική μάθηση και η τεχνητή νοημοσύνη, συμπληρωματικά με τα επιτεύγματα των εργαστηρίων-μελών του ΕΔΙΜΟ, στην πρόληψη και τη θεραπεία του καρκίνου».  

 Λίγα λόγια για το Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας (ΕΔΙΜΟ) 

Αποτελεί πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Συστάθηκε τον Ιούνιο του 2022 και λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ενώ τον Απρίλιο του 2023 έλαβε έγκριση χρηματοδότησης ύψους 4 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Σκοπός του δικτύου είναι ο συντονισμός ελληνικών πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων τα οποία δραστηριοποιούνται σε έρευνα αιχμής στον τομέα της υγείας, της μοριακής ογκολογίας και της ιατρικής ακριβείας. Πιο συγκεκριμένα, το δίκτυο φιλοδοξεί να συμβάλει αφενός στην πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου και αφετέρου στην ανάπτυξη νέων τεχνικών για την καλύτερη ανίχνευση των όγκων και την προσαρμογή των υπηρεσιών υγείας στην εξατομίκευση της πρόληψης και της περίθαλψης των ογκολογικών ασθενών.  

Συντονιστής του δικτύου είναι το ΙΤΕ, με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Ιδρύματος και καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Νεκτάριο Ταβερναράκη, και επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Κωνσταντίνο Στρατάκη, κλινικό γενετιστή γιατρό και διευθυντή ερευνών γενετικής και ιατρικής ακριβείας. 

Στο δίκτυο συμμετέχουν το ΙΤΕ, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ», το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Πατρών, προσφέροντας υπηρεσίες ανάλυσης βιοδεικτών μοριακής ογκολογίας σε ασθενείς με αιματολογικά ή συμπαγή νεοπλάσματα. Παράλληλα, στο πλαίσιο του ΕΔΙΜΟ, δημιουργείται μία ψηφιακή βάση δεδομένων, η οποία θα συνδέσει την ανίχνευση των βιοδεικτών με τα κλινικά στοιχεία των δειγμάτων.  

< πίσω

Ένταξη του ΕΔΙΜΟ στο Ταμείο Ανάπτυξης

Το ΙΤΕ συντονίζει το Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας  με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

 Έγκριση χρηματοδότησης ύψους 4 εκατ. ευρώ έλαβε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας (ΕΔΙΜΟ). Το ΕΔΙΜΟ, που αποτελεί πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), συστάθηκε τον Ιούνιο του 2022 και λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Σκοπός του δικτύου είναι ο συντονισμός ελληνικών πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων τα οποία δραστηριοποιούνται σε έρευνα αιχμής στον τομέα της υγείας, της μοριακής ογκολογίας και της ιατρικής ακριβείας. Πιο συγκεκριμένα, το δίκτυο φιλοδοξεί να συμβάλει αφενός στην πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου και αφετέρου στην ανάπτυξη νέων τεχνικών για την καλύτερη ανίχνευση των όγκων και την προσαρμογή των υπηρεσιών υγείας στην εξατομίκευση της πρόληψης και της περίθαλψης των ογκολογικών ασθενών. 

 Συντονιστής του δικτύου είναι το ΙΤΕ, με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Ιδρύματος και καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Νεκτάριο Ταβερναράκη, και επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Κωνσταντίνο Στρατάκη, κλινικό γενετιστή γιατρό και διευθυντή ερευνών γενετικής και ιατρικής ακριβείας. Στο δίκτυο συμμετέχουν το ΙΤΕ, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ», το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Πατρών, προσφέροντας υπηρεσίες ανάλυσης βιοδεικτών μοριακής ογκολογίας σε ασθενείς με αιματολογικά ή συμπαγή νεοπλάσματα. Παράλληλα, στο πλαίσιο του ΕΔΙΜΟ, δημιουργείται μία ψηφιακή βάση δεδομένων, η οποία θα συνδέσει την ανίχνευση των βιοδεικτών με τα κλινικά στοιχεία των δειγμάτων. Η βάση αυτή θα αποτελέσει ένα θησαυρό έρευνας για τη μοριακή ογκολογία. 

 Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Δρ. Χρίστος Δήμας, δήλωσε σχετικά: «Αξιοποιώντας το επιστημονικό δυναμικό και την τεχνογνωσία που διαθέτει, το ΙΤΕ αναλαμβάνει τον συντονισμό του Ελληνικού Δικτύου Μοριακής Ογκολογίας, με στόχο την προώθηση της ιατρικής ακριβείας στον τομέα της ογκολογίας. Η συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι καθοριστική για την άρτια λειτουργία του ΕΔΙΜΟ, προκειμένου να αποδοθούν εξαιρετικά ερευνητικά αποτελέσματα και υπηρεσίες». 

 Τη στήριξή του στο εγχείρημα και τη βεβαιότητα ότι θα στεφθεί με επιτυχία εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, καθηγητής Αθανάσιος Κυριαζής. 

 Ο Πρόεδρος του ΙΤΕ και συντονιστής του ΕΔΙΜΟ, καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης, δήλωσε σχετικά: «Η έναρξη του ΕΔΙΜΟ έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από εμβληματικές δράσεις Ιατρικής Ακριβείας, στις οποίες το ΙΤΕ έχει ενεργό και ιδρυτικό ρόλο. Η συμμετοχή του ΙΤΕ, ως φορέα συντονιστή του ΕΔΙΜΟ, αποτελεί το επιστέγασμα μιας συνεχούς και πολυετούς προσπάθειας στο χώρο της ιατρικής ακριβείας και ένα ακόμα σημαντικό αναπτυξιακό βήμα για το Ίδρυμα, που συμβάλλει καταλυτικά στην ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη της εξατομικευμένης ιατρικής. Η εκτενής εμπειρία και η υψηλή εξειδίκευση που διαθέτει το υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό του δικτύου, παρέχουν τα εχέγγυα, ώστε το νέο αυτό δίκτυο να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην πορεία της χώρας μας προς την ιατρική του μέλλοντος. Παράλληλα, η ίδρυση του νέου δικτύου σε συνδυασμό με την πρόσφατη ίδρυση του Ελληνικού Ινστιτούτου Γονιδιωματικής του Ανθρώπου στο ΙΤΕ, αποτελούν κομβικές εξελίξεις για τον τομέα των βιοϊατρικών επιστημών στην Ελλάδα, δημιουργώντας ταυτόχρονα εκτεταμένες συνέργειες με κορυφαία ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες και οι προσεγγίσεις εξατομικευμένης ιατρικής, θα αναβαθμίσουν την υγειονομική περίθαλψη στη χώρα μας, καθώς θα προσφέρουν στους ασθενείς αποτελεσματικότερη θεραπεία και έγκαιρη εφαρμογή κατάλληλης πρόληψης». 

 Με αφορμή τη χρηματοδότηση του ΕΔΙΜΟ, ο επιστημονικός υπεύθυνος του δικτύου, καθηγητής Κωνσταντίνος Στρατάκης, ανέφερε: «Ο απώτερος στόχος μας στο ΕΔΙΜΟ είναι κάθε ασθενής αυτής της χώρας να έχει πρόσβαση, άμεσα και χωρίς οικονομική επιβάρυνση, στην καλύτερη δυνατή εξατομικευμένη θεραπεία με βάση τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα. Ευχή όλων μας είναι μελλοντικά, με την προσέλκυση νέων πόρων για τη συνέχιση αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας, να ενταχθούν στο δίκτυο όλες οι ογκολογικές κλινικές και οι ερευνητικοί και ακαδημαϊκοί φορείς της χώρας, ώστε να προωθηθεί ευρύτερα η ερευνητική δραστηριότητα και η αξιοποίηση των υποδομών και της γνώσης, οι οποίες δημιουργούνται στο πλαίσιο του ΕΔΙΜΟ».  

 

< πίσω

Η συμβολή της ΕΟΠΕ στις καινοτόμες εξατομικευμένες θεραπείες καρκίνου

Ο ρόλος των βιοδεικτών και η συμβολή της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) στις καινοτόμες εξατομικευμένες θεραπείες των ασθενών με καρκίνο στη Ελλάδα 

 Τα τελευταία χρόνια οι εξελίξεις στη δημιουργία και χρήση νέων στοχευμένων εξατομικευμένων καινοτόμων θεραπειών είναι αλματώδεις για σχεδόν όλους τους τύπους καρκίνου. Χωρίς ιδιαίτερες καθυστερήσεις, με την έγκρισή τους από τον ΕΜΑ (Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων), οι θεραπείες αυτές έρχονται και στην Ελλάδα και μπαίνουν στους θεραπευτικούς αλγορίθμους των ογκολογικών ασθενών. Κλειδί για την ανεύρεση και την επιλογή των ασθενών εκείνων που πρέπει να λάβουν αυτές τις στοχευμένες θεραπείες είναι οι βιοδείκτες, οι οποίοι ανιχνεύονται με ειδικές μοριακές εξετάσεις και αναδεικνύουν το στόχο των θεραπειών αυτών. 

Πριν από μία δεκαετία περίπου, εντάχθηκε στο δημόσιο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της χώρας μας μια ομάδα βιοδεικτών. Έκτοτε, έχουν προστεθεί μόνο οι μοριακές υπογραφές για τη διενέργεια ή όχι χημειοθεραπείας στον πρώιμο καρκίνο μαστού το 2018 και ο έλεγχος κληρονομικότητας για καρκίνο μαστού και ωοθηκών μέσω του ελέγχου για την ύπαρξη μεταλλάξεων στα γονίδια BRCA1/2, προ 6 μηνών περίπου. Η ογκολογία και η φαρμακευτική καινοτομία, όμως, τρέχουν με ταχύτητα φωτός. Οι εξελίξεις τα δέκα αυτά χρόνια είναι αλματώδεις και υπάρχει μια σειρά νέων βιοδεικτών (πλέον των δύο κατηγοριών που έχουν εγκριθεί μετά το 2014) που οι ογκολόγοι χρειάζονται καθημερινά προκειμένου να σχεδιάσουν την καλύτερη θεραπευτική προσέγγιση για τους ασθενείς τους.  

Αναγνωρίζοντας την αδιαμφισβήτητη σπουδαιότητα των βιοδεικτών, την Τρίτη 21 Φεβρουάριου 2023, στο Αίθριο του Μουσείου Μπενάκη (Κουμπάρη 1 & Βασ. Σοφίας, Αθήνα), η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) ως ο αρμόδιος επιστημονικός φορέας για την ενημέρωση στον τομέα της κλινικής ογκολογίας και την προώθηση της πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και έρευνας των ογκολογικών παθήσεων, διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο: Ο ρόλος των βιοδεικτών και η συμβολή της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) στις καινοτόμες εξατομικευμένες θεραπείες των ασθενών με καρκίνο στη Ελλάδα. Η εκδήλωση είχε ως βασικό σκοπό την ενημέρωση του κοινού για αυτό το καίριο ζήτημα και την ευαισθητοποίηση της πολιτείας, ώστε να προβεί άμεσα σε ενέργειες επικαιροποίησης του δημοσίου συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.   

Στην εκδήλωση, υπό το συντονισμό της κας Έλενας Παπαδημητρίου, υπήρχε πάνελ με τη συμμετοχή και τις τοποθετήσεις της κας Παναγιώτας Μήτρου, Προϊσταμένης Αυτοτελούς Τμήματος Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών του Υπουργείου Υγείας, της κας Νίκης Τσούμα, Προέδρου & Διευθ. Συμβούλου της ΗΔΙΚΑ, του κ. Ολύμπιου Παπαδημητρίου, Προέδρου του ΣΦΕΕ, του κ. Γεώργιου Καπετανάκη, Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκινοπαθών και του κ. Νικόλαου Δέδε, Προέδρου της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας. Η εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά μέσω livestreaming, ενώ την παρακολούθησαν διά ζώσης πλήθος εκπροσώπων άλλων επιστημονικών εταιρειών, συλλόγων καρκινοπαθών, ογκολογικών τμημάτων φαρμακευτικών εταιρειών και εργαστηρίων μοριακών εξετάσεων, αλλά και Ογκολόγοι-Μέλη της ΕΟΠΕ, με την παρουσία και υπό το βλέμμα έγκριτων συντακτών υγείας. 

Η έναρξη έγινε με την παρουσίαση και τοποθέτηση της Προέδρου του ΔΣ της Εταιρείας, κας Ζένιας Σαριδάκη, η οποία μίλησε για το ρόλο των βιοδεικτών και ανέλυσε τον τρόπο με τον οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την ορθότερη εξατομικευμένη ογκολογική θεραπεία. Η κα. Σαριδάκη τόνισε επίσης ότι στο πλαίσιο της ίσης και ισότιμης πρόσβασης όλων σε όλα δεν μπορεί να μην είναι ενταγμένοι σε ένα σύγχρονο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, καταλήγοντας ότι χρειάζεται άμεσα επικαιροποίηση της λίστας των βιοδεικτών που θα αποζημιώνεται από το ελληνικό κράτος. Αυτό ήταν και είναι ένα πάγιο αίτημα της ΕΟΠΕ, για το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την πολιτεία και τις αντίστοιχες αρχές. Παρουσίασε τέλος τη συνεισφορά της ΕΟΠΕ, η οποία από το 2011 υλοποιεί μια σειρά από Προγράμματα Ανίχνευσης Βιοδεικτών (δηλαδή Μεταλλάξεων και άλλων Μοριακών Χαρακτηριστικών), σε διάφορους τύπους καρκίνου (ενδεικτικά σε καρκίνο μαστού, ωοθηκών, πνεύμονα, παχέος εντέρου, ουροποιητικού συστήματος, στομάχου), για τους οποίους υπάρχουν καινοτόμες εξατομικευμένες θεραπείες που μπορούν να χορηγηθούν μόνο εφόσον ανευρεθούν οι συγκεκριμένοι βιοδείκτες στους όγκους των ασθενών και οι οποίοι δεν καλύπτονται από το δημόσιο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Οι ασθενείς εντασσόμενοι σε κάποιο από αυτά τα προγράμματα, μέσω αιτήσεων από τους Ογκολόγους-Μέλη της ΕΟΠΕ που τους παρακολουθούν, επωφελούνταν από τις πολύτιμες αυτές εξετάσεις, χωρίς να χρειαστεί να πληρώσουν για τη διενέργειά τους. Συνολικά, μέχρι σήμερα η ΕΟΠΕ έχει υλοποιήσει 21 τέτοια προγράμματα, τα οποία απολαμβάνουν ιδιαίτερης αναγνώρισης από ολόκληρη την ογκολογική κοινότητα. Μέσα από αυτά, έχουν ελεγχθεί δωρεάν, χωρίς δική τους επιβάρυνση, περισσότεροι από 4500 ογκολογικοί ασθενείς, μια και η ΕΟΠΕ έχει καλύψει από ίδιους πόρους, αλλά και από σημαντικές χορηγίες από την φαρμακοβιομηχανία, το κόστος των αναλύσεων αυτών, το οποίο ξεπερνά τα 5,6 εκ. ευρώ.  

Τη σκυτάλη ανέλαβε η κα. Μήτρου εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας, η οποία ανέλυσε την προσπάθεια που γίνεται με την υλοποίηση του Μητρώου Ασθενών με την αρωγή της ΕΟΠΕ, το οποίο θα αποτελεί μια πολύτιμη βάση δεδομένων για τη διαπραγμάτευση των νέων βιοδεικτών και φαρμάκων, ώστε όλοι οι ασθενείς να έχουν την απαιτούμενη ίση πρόσβαση στην κατάλληλη θεραπεία.  

Ο κ. Παπαδημητρίου από το ΣΦΕΕ, υπερθεμάτισε για τη σημαντικότητα των βιοδεικτών, σημειώνοντας ότι χρειάζεται συνολική επικαιροποίηση της λίστας με τους βιοδείκτες που αποζημιώνονται, καθώς και επανεξέταση των κονδυλίων που διατίθενται για τους βιοδείκτες ώστε να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες. 

Η κα. Τσούμα ανέφερε ότι ναι μεν η απόφαση ενσωμάτωσης νέων βιοδεικτών και νέων θεραπειών στο σύστημα συνταγογράφησης λαμβάνεται από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ, ωστόσο, η ένταξή τους στο δημόσιο ηλεκτρονικής συνταγογράφησης γίνεται στο βέλτιστο δυνατό χρονικό διάστημα, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία και τα απαιτούμενα πληροφοριακά συστήματα, πάντοτε δεδομένης της πολυπλοκότητας και των απαιτήσεων εφαρμογής.  

Ο κ. Καπετανάκης τόνισε ότι είναι θεμελιώδες αξίωμα η έγκαιρη και απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στις κατάλληλες θεραπείες, αναφέροντας ότι η προοπτική χρήσης των βιοδεικτών είναι η αναγκαία και ικανή συνθήκη προς την κατεύθυνση αυτή. Σημείωσε, επίσης, ορισμένα εμπόδια που έχουν αναγνωρισθεί και τα οποία δυσχεραίνουν την υλοποίηση του έργου αυτού, όπως η έλλειψη εστίασης στην αναγνώριση της αξίας των βιοδεικτών. Τέλος, παρουσίασε ορισμένες προτάσεις με σκοπό την πρόσβαση των ασθενών στους βιοδείκτες και, κατ’ επέκταση, στις εξατομικευμένες θεραπείες.  

Οι τοποθετήσεις ολοκληρώθηκαν με τα όσα προσέθεσε ο κ. Δέδες, τονίζοντας ότι η σημασία της χρήσης των βιοδεικτών ενώ είναι αποδεδειγμένη σε πολλές ασθένειες, δεν έχει τύχει ενδεχομένως της ίδιας αναγνώρισης στον καρκίνο, ενώ προσέθεσε ότι θα είχε ενδιαφέρον να γνωρίζουμε την κατάσταση αντίστοιχων αποζημιώσεων χρήσης των βιοδεικτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε με αντίστοιχη εφαρμογή στη χώρα μας να έχουμε τη μεγαλύτερη ιατρική αποτελεσματικότητα και οικονομική αποδοτικότητα.   

Ακολούθησε συζήτηση με τις καίριες τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών του ΔΣ της ΕΟΠΕ, αλλά και τις τοποθετήσεις των εκλεκτών προσκεκλημένων του χώρου, όπως, ο Κωνσταντίνος Στρατάκης Πρόεδρος του Εθνικού Δικτύου Μοριακής Ογκολογίας, ο Κώστας Αθανασάκης Επίκ. Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας, ο Κυριάκος Σουλιώτης Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, ο Μιχάλης Χειμώνας, Γεν. Διευθυντής ΣΦΕΕ, ο Αθανάσιος Καραμπεάζης Ογκολόγος Μέλος της ΕΟΠΕ και Αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΕΓΟ, ο Ιωάννης Γεωργακόπουλος Ειδ. Γραμματέας ΔΣ ΕΕΑΟ, ο Παντελής Σκάρλος Μέλος ΔΣ ΕΕΑΟ, η Αφροδίτη Νόννη Πρόεδρος ΔΣ ΕΕΠΑ, ο Ιωάννης Καραϊτιανός Πρόεδρος ΔΣ ΕΕΧΟ, η Ζωή Γραμματόγλου Πρόεδρος ΔΣ Συλλόγου «ΚΕΦΙ», η Παρασκευή Μιχαλοπούλου Πρόεδρος ΔΣ Συλλόγου «Άλμα Ζωής», η Κορίνα Πατέλη-Bell Πρόεδρος ΔΣ Fairlife Lung Cancer Care, καθώς και εκπρόσωποι  εργαστηρίων μοριακών εξετάσεων. 

Η κα. Σαριδάκη κλείνοντας την εκδήλωση τόνισε ότι το ΔΣ της ΕΟΠΕ δεσμεύεται ότι δε θα σταματήσει να εξυπηρετεί αυτό το χώρο και θα συνεχίσει όλη αυτήν την προσπάθεια και την πορεία, μέχρι να γίνει πραγματικότητα η ένταξη των απαραίτητων βιοδεικτών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ώστε να γίνεται έτσι και ορθολογική αποζημίωσή τους.  

Με τις συνεχείς προσπάθειες όλων μας εμείς στην ΕΟΠΕ δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι για τους ασθενείς μας και να προσφέρουμε τις πολύτιμες αυτές αναλύσεις, έτσι ώστε οι ογκολογικοί ασθενείς στην Ελλάδα να μπορούν να λαμβάνουν τις καλύτερες και ορθότερες στοχευμένες, εξατομικευμένες, καινοτόμες ογκολογικές θεραπείες.

ΔΣ ΕΟΠΕ 

Ζένια Σαριδάκη, Πρόεδρος 

Νικόλαος Τσουκαλάς, Αντιπρόεδρος 

Αναστάσιος Μπούτης, Γεν. Γραμματέας 

Μιχαήλ Νικολάου, Ειδ. Γραμματέας 

Αθηνά Χριστοπούλου, Ταμίας 

Σοφία Αγγελάκη, Μέλος 

Εμμανουήλ Σαλούστρος, Μέλος 

< πίσω

ΕΔΙΜΟ, ένας κόμβος πανελλήνιας εμβέλειας στον τομέα της ογκολογίας

Συγκροτείται το Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας, ένας κόμβος πανελλήνιας εμβέλειας στον τομέα της ογκολογίας 

 Μια νέα μονάδα δημιουργείται στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) με σκοπό την ανάπτυξη διαγνωστικών μεθόδων στη γενετική και την προώθηση της ιατρικής ακριβείας στον τομέα της ογκολογίας: το Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας (ΕΔΙΜΟ).  

Το ΕΔΙΜΟ θα λειτουργήσει υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Επιστημονικός υπεύθυνος του Δικτύου έχει οριστεί ο καθηγητής Κωνσταντίνος Στρατάκης, κλινικός γενετιστής γιατρός και διευθυντής ερευνών γενετικής και ιατρικής ακριβείας στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, με 30ετή έρευνα στην ανίχνευση της γενετικής προδιάθεσης διαφόρων όγκων. 

Το ΕΔΙΜΟ θα είναι συνδεδεμένο με πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς της Ελλάδας, συγκροτώντας ένα διαγνωστικό και ερευνητικό δίκτυο για ογκολογικούς ασθενείς, με στόχο:  

  1. Την παροχή διαγνωστικών υπηρεσιών και τη συμμετοχή ασθενών σε κλινικές μελέτες 
  2. Την ανάπτυξη νέων διαγνωστικών πρωτοκόλλων μοριακής βιολογίας για ευρεία κλινική εφαρμογή 
  3. Την υποβολή εισηγήσεων προς το Υπουργείο Υγείας αναφορικά με τους νέους βιοδείκτες οι οποίοι πρέπει να αναλύονται και με τις εξετάσεις που πρέπει να αποζημιώνονται
  4. Τον εμπλουτισμό των δημόσιων βάσεων δεδομένων στην υγεία και την οργάνωση του εθνικού αποθετηρίου βιοδεδομένων 

Σχετικά με τη συγκρότηση του ΕΔΙΜΟ, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Δρ. Χρίστος Δήμας, δήλωσε: «Το ΙΤΕ αναλαμβάνει τον συντονισμό του Ελληνικού Δικτύου Μοριακής Ογκολογίας (ΕΔΙΜΟ), αξιοποιώντας το επιστημονικό δυναμικό και την τεχνογνωσία που διαθέτει όλη η χώρα, με στόχο την προώθηση της ιατρικής ακριβείας στον τομέα της ογκολογίας. Είμαι βέβαιος πως θα αποδοθούν εξαιρετικά ερευνητικά αποτελέσματα και υπηρεσίες. Καλή αρχή!». Τη στήριξή του στο εγχείρημα εξέφρασε και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, καθ. Αθανάσιος Κυριαζής, ο οποίος ευχήθηκε ολόψυχα καλή επιτυχία. 

Ο Πρόεδρος του ΙΤΕ και Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Νεκτάριος Ταβερναράκης, σημείωσε: «Το ΙΤΕ βρίσκεται από την αρχή στην πρώτη γραμμή των εμβληματικών πρωτοβουλιών εθνικής εμβέλειας στον τομέα της ιατρικής ακριβείας. Το Ίδρυμα και τα Ινστιτούτα του, υλοποιούν, αναπτύσσουν και συμμετέχουν σε μια σειρά από δράσεις, με άμεσο κοινωνικό όφελος, οι οποίες καλύπτουν το φάσμα ογκολογικών, καρδιαγγειακών, νευροεκφυλιστικών παθήσεων και του ιού SARS-CoV-2. Είμαι βέβαιος πως το ΕΔΙΜΟ, υπηρετώντας τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στον τομέα της μοριακής ογκολογίας, θα προσφέρει στους ερευνητές υψηλού επιπέδου ευκαιρίες και δυνατότητες συνεργασίας, σε ένα πεδίο όπου η έρευνα συναντά μία επιτακτική ανάγκη της κοινωνίας και της δημόσιας υγείας. Παράλληλα, θα συμβάλλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της περίθαλψης ασθενών με καρκίνο και στην έγκαιρη εφαρμογή κατάλληλης πρόληψης».  

Από την πλευρά του, ο καθ. Κωνσταντίνος Στρατάκης ανέφερε πως «είναι άμεση ανάγκη η Ελλάδα να προχωρήσει στον σχεδιασμό υπηρεσιών ιατρικής ακριβείας οι οποίες υπηρετούν τους πολίτες και τις ανάγκες του συστήματος υγείας αλλά και να θέσει τις βάσεις για έρευνα στον χώρο αυτό», συμπληρώνοντας πως θεωρεί «μεγάλη τιμή την επικείμενη συνεργασία με τους εκπροσώπους των ασθενών, της κλινικής ιατρικής και της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας για την προώθηση της ιατρικής ακριβείας στη χώρα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα».