< πίσω

Ο Κ. Στρατάκης για το ΕΔΙΜΟ στο 8ο Cancer Conference

Τη λειτουργία του Ελληνικού Δικτύου Μοριακής Ογκολογίας με στόχο την έρευνα και αντιμετώπιση του καρκίνου στην Ελλάδα παρουσίασε στο 8ο Cancer Conference ο Κωνσταντίνος Στρατάκης, κλινικός γενετιστής γιατρός και διευθυντής ερευνών γενετικής και ιατρικής ακριβείας στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Όπως ανέφερε, το ΕΔΙΜΟ, από την ίδρυσή του, το 2022, προσφέρει υπηρεσίες ανάλυσης βιοδεικτών μοριακής ογκολογίας σε ασθενείς με αιματολογικά ή συμπαγή νεοπλάσματα, ενώ, παράλληλα, στοχεύει στη δημιουργία μίας ψηφιακής βάσης δεδομένων, η οποία θα συνδέσει την ανίχνευση των βιοδεικτών με τα κλινικά στοιχεία των δειγμάτων.

Στο δίκτυο συμμετέχουν το ΙΤΕ, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ», το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Πατρών, παρέχοντας υπηρεσίες και προσεγγίσεις εξατομικευμένης ιατρικής, οι οποίες θα αναβαθμίσουν την υγειονομική περίθαλψη στη χώρα μας, καθώς θα προσφέρουν στους ασθενείς όχι μόνο αποτελεσματικότερη θεραπεία, αλλά και έγκαιρη εφαρμογή κατάλληλης πρόληψης.

Ο κ. Στρατάκης ανέφερε ότι στο άμεσο μέλλον είναι απαραίτητη η προσέλκυση νέων πόρων, με στόχο να ενταχθούν στο δίκτυο όλες οι ογκολογικές κλινικές και οι ερευνητικοί και ακαδημαϊκοί φορείς της χώρας, ώστε να προωθηθεί ευρύτερα η ερευνητική δραστηριότητα και η αξιοποίηση και της επιστημονικής γνώσης, η οποία δημιουργείται στο πλαίσιο του ΕΔΙΜΟ.

Πηγή: healthdaily.gr