< πίσω

Health IT Conference 2023

Η σημασία του ουσιαστικού οφέλους από τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών υγείας για τον ασθενή αλλά και η ανάγκη διαμόρφωσης στρατηγικής Δεδομένων Υγείας στην Ελλάδα ήταν δύο από τα συμπεράσματα του Health IT Conference με τίτλο «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των υπηρεσιών υγείας θα πρέπει να έχει ορατά οφέλη για τον ασθενή».

Διαβάστε στον παρακάτω σύνδεσμο το πλήρες αφιέρωμα του site «Υγεία μου»: ygeiamou.gr