< πίσω

Δράσεις και στόχοι του ΕΔΙΜΟ

Στις δράσεις και τους στόχους του Ελληνικού Δικτύου Μοριακής Ογκολογίας αναφέρθηκε ο καθηγητής Κωνσταντίνος Στρατάκης, επιστημονικός υπεύθυνος του δικτύου. Το ΕΔΙΜΟ είναι μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), συστάθηκε το 2022 και λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έχοντας λάβει έγκριση χρηματοδότησης ύψους 4 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το δίκτυο αποτελεί έναν κόμβο πανελλήνιας εμβέλειας στον τομέα της ογκολογίας, με σκοπό τον συντονισμό ελληνικών πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων τα οποία δραστηριοποιούνται σε έρευνα αιχμής στον τομέα της υγείας, της μοριακής ογκολογίας και της ιατρικής ακριβείας. Πιο συγκεκριμένα, φιλοδοξεί να συμβάλει αφενός στην πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου και αφετέρου στην ανάπτυξη νέων τεχνικών για την καλύτερη ανίχνευση των όγκων και την προσαρμογή των υπηρεσιών υγείας στην εξατομίκευση της πρόληψης και της περίθαλψης των ογκολογικών ασθενών.

Στο πλαίσιο του ΕΔΙΜΟ, οι εκπρόσωποι των ασθενών, της κλινικής ιατρικής και της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας συνεργάζονται για την προώθηση της ιατρικής ακριβείας στη χώρα, βάσει των διεθνών προτύπων. Σύμφωνα με τον καθηγητή Στρατάκη, «απώτερος στόχος του ΕΔΙΜΟ είναι κάθε ογκολογικός ασθενής αυτής της χώρας να έχει πρόσβαση, άμεσα και χωρίς οικονομική επιβάρυνση, στην καλύτερη δυνατή εξατομικευμένη πρόγνωση, διάγνωση και θεραπεία του νεοπλάσματός του με βάση τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα».

Πηγή: healthdaily.gr