Φορείς - μέλη

< πίσω

Από την ίδρυσή του το 1920 μέχρι σήμερα, διαθέτει μακρά παράδοση στη βασική και τη μεταφραστική βιοϊατρική έρευνα και στην προσφορά υπηρεσιών στη δημόσια υγεία. Ως μέλος του Διεθνούς Δικτύου Ινστιτούτων Παστέρ, διατηρεί ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας με το Ινστιτούτο Παστέρ στο Παρίσι και άλλα ινστιτούτα του δικτύου στη Βόρεια και Κεντρική Αφρική, τη ΝΑ Ασία, την Ευρώπη και τον Καναδά. Η Μονάδα Βιοπληροφορικής και Εφαρμοσμένης Γενωμικής (BiGen) του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ έχει ως κύρια αποστολή την ανάπτυξη μοριακών, γενωμικών και βιοπληροφορικών εφαρμογών σε σχέση με τις τεχνολογίες αλληλούχισης επόμενης γενεάς (NGS), αλλά και την ανάπτυξη λογισμικού και βιοπληροφορικών ροών για την ανάλυση δεδομένων μεγάλου όγκου. Σε συνεργασία με μονάδες και τα εργαστήρια του ΕΚΠΑ, τα οποία συμμετέχουν στο ΕΔΙΜΟ, θα συνεισφέρει στην ταυτοποίηση γνωστών καρκινικών βιοδεικτών στον καρκίνο του μαστού και σε πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες αλλά και στην αξιολόγηση νέων. Στο πλαίσιο της ιατρικής ακριβείας, οι βιοδείκτες αυτοί μπορούν να συνδράμουν στην πρόγνωση και στην πρόβλεψη της εξέλιξης της νόσου, καθώς και στην ανεύρεση θεραπευτικών λύσεων που στοχεύουν ειδικούς παθολογικούς μηχανισμούς και λαμβάνουν υπόψη τη μοναδικότητα του κάθε ασθενούς.

Επιστημονικός υπεύθυνος φορέα

Τιμοκράτης Καραμήτρος (κύριος ερευνητής β΄, Μονάδα Βιοπληροφορικής και Εφαρμοσμένης Γενωμικής, Τομέας Μικροβιολογίας)

Β. Σοφίας 127, 11521, Αθήνα

Μονάδα Βιοπληροφορικής και Εφαρμοσμένης Γενωμικής

Υπεύθυνος:Τιμοκράτης Καραμήτρος (κύριος ερευνητής β΄)

Μέλη:Βασιλική Πόγκα (ειδικός τεχνικός επιστήμονας PhD), Μαγδαληνή Μπλέτσα (μεταδιδάκτορας), Χρύσα Καλιγέρου (ειδικός τεχνικός επιστήμονας), Μαρία Μπούσαλη (υποψήφια διδάκτωρ) ,Δημήτριος Χρήστος Τρεμούλης (υποψήφιος διδάκτωρ)

Αναλύσεις εργαστηρίου: