Φορείς - μέλη

< πίσω

Διεθνώς αναγνωρισμένος οργανισμός για την πρωτοποριακή έρευνα στην κατανόηση της μοριακής και κυτταρικής βάσης ασθενειών (αυτοάνοσα νοσήματα, καρκίνος, νευροεκφυλιστικές νόσοι κλπ), καθώς και για την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων για την αντιμετώπισή τους. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένος για τις έρευνές του στον τομέα της μεταφραστικής έρευνας και την ανακάλυψη σηματοδοτικών μονοπατιών, βιοδεικτών και στόχων, την προκλινική αξιολόγηση φαρμάκων σε ζωικά μοντέλα και την ανακάλυψη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων. Διαθέτει υποδομές τεχνολογιών αιχμής, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες στη βιοϊατρική έρευνα σε εταιρείες και ερευνητικούς φορείς στην Ελλάδα: τη Μονάδα Πειραματόζωων και Φαινοτυπικού χαρακτηρισμού, τις Μονάδες Διαγένεσης και Κρυοσυντήρησης, Γονιδιωματικής, Πρωτεομικής, Κυτταρομετρίας Ροής, Βιοαπεικόνισης, Μικροτομογράφου Ακτινών Χ, Ενδοσκοπίας, Ιστοπαθολογίας και Βιοπληροφορικής.

Η Μονάδα Γονιδιωματικής και Ιατρικής Ακριβείας του Φλέμιγκ συμμετέχει στο ΕΔΙΜΟ με επιστημονική τεχνογνωσία όσον αφορά στην ανάλυση μεταλλάξεων στο DNA και στο RNA σε δείγματα συμπαγών όγκων μέσω της χρήσης αξιόπιστων και διεθνώς αναγνωρισμένων τεχνικών. Παράλληλα, συμμετέχει στην ανάλυση της γονιδιακής έκφρασης σε καρκινικά δείγματα, η οποία συνδέεται στενά με την ύπαρξη και τις συνέπειες των μεταλλαγών στο  DNA και τη σύγκρισή τους με αντιστοιχισμένα φυσιολογικά και άλλα παθολογικά δείγματα, με στόχο τον αναλυτικό, πολυεπίπεδο και εξατομικευμένο μοριακό χαρακτηρισμό των δειγμάτων. Επίσης, το Φλέμινγκ συμμετέχει καθοριστικά στον τομέα της βιοπληροφορικής ανάλυσης των ογκολογικων δειγμάτων μέσω της δημιουργίας εφαρμογής πλήρους ανάλυσης, κλινικής επισημείωσης, υποβοήθησης, ερμηνείας και διαχείρισης δεδομένων αλληλούχησης προερχόμενων από δείγματα ογκολογικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, αναπτύσσεται ενοποιημένη βάση δεδομένων κλινικής γνώσης στη μοριακή ογκολογία και φαρμακολογία, η οποία θα συμβάλει στη δημιουργία πρότυπης βάσης δεδομένων καρκινικών μεταλλάξεων για τον ελληνικό πληθυσμό.

Επιστημονικός υπεύθυνος φορέα

Παντελής Χατζής (ερευνητής β’, υπεύθυνος Μονάδας Γονιδιωματικής)

Ινστιτούτο Βασικής Βιοϊατρικής Έρευνας, Ε.ΚΕ.Β.Ε. Αλέξανδρος Φλέμιγκ, Φλέμινγκ 34, 16672, Βάρη Αττικής

Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος

Παναγιώτης Μούλος (ερευνητής γ’ στη βιοπληροφορική)

Ινστιτούτο Βασικής Βιοϊατρικής Έρευνας, Ε.ΚΕ.Β.Ε. Αλέξανδρος Φλέμιγκ, Φλέμινγκ 34, 16672, Βάρη Αττικής

Εργαστήριο Παντελή Χατζή

Υπεύθυνος:Παντελής Χατζής

Αναλύσεις εργαστηρίου:
Εργαστήριο Παναγιώτη Μούλου

Υπεύθυνος: Παναγιώτης Μούλος