Φορείς - μέλη

< πίσω

Ιδρύθηκε το 1961 και είναι σήμερα είναι ένα από τα μεγαλύτερο διεπιστημονικά ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας. Αποτελείται από 5 ανεξάρτητα ινστιτούτα τα οποία εστιάζουν σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία.

Το Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής του Ανθρώπου ιδρύθηκε το 1997 και δραστηριοποιείται στην έρευνα στον τομέα της γενετικής του ανθρώπου και, ειδικότερα, στη μελέτη των κληρονομικών συνδρόμων προδιάθεσης για καρκίνο. Συνεργάζεται με τις περισσότερες ογκολογικές κλινικές στην Ελλάδα και με κορυφαία διεθνή ερευνητικά κέντρα για τον καρκίνο. Στο πλαίσιο του ΕΔΙΜΟ, το εργαστήριο θα πραγματοποιήσει γενετικές αναλύσεις σε ασθενείς -και τις οικογένειές τους- με ισχυρό ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό διαφόρων τύπων καρκίνου (μαστού, ωοθηκών, παχέος εντέρου, παγκρέατος, προστάτη κλπ), οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια για τη διερεύνηση της υποκείμενης κληρονομικότητας. Στόχος είναι ο εντοπισμός των ατόμων τα οποία έχουν αυξημένη κληρονομική προδιάθεση να αναπτύξουν κακοήθειες, αλλά ταυτόχρονα μπορούν να επωφεληθούν από στοχευμένες θεραπείες.

Το Εργαστήριο Υγειοφυσικής, Ραδιοβιολογίας & Κυτταρογενετικής, από την ίδρυσή του τη δεκαετία του 1960, ειδικεύεται στις επιπτώσεις της ακτινοβολίας στην ανθρώπινη υγεία, καθώς και στις κυτταρογενετικές έρευνες αιματολογικών κακοηθειών. Στο πλαίσιο του ΕΔΙΜΟ, το εργαστήριο θα αναπτύξει και θα εφαρμόσει ερευνητικά και διαγνωστικά πρωτόκολλα μοριακού ελέγχου για ασθενείς με αιματολογικές νεοπλασίες, με σκοπό την ταχύτερη και ακριβέστερη διάγνωση, την αποτελεσματικότερη προγνωστική αξιολόγηση και την εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση.

Επιστημονικός υπεύθυνος φορέα

Δρακούλης Γιαννουκάκος (διευθυντής ερευνών)

Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ & Νεαπόλεως 27, 15341, Αγία Παρασκευή

Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής του Ανθρώπου

Υπεύθυνος: Δρακούλης Γιαννουκάκος

Μέλη: Ειρήνη Κωνσταντοπούλου, Φλωρεντία Φωστήρα

Αναλύσεις εργαστηρίου:
Εργαστήριο Υγειοφυσικής, Ραδιοβιολογίας & Κυτταρογενετικής

Υπεύθυνη: Κωνσταντίνα Σαμπάνη

Μέλη: Έλενα Μαυρίδου

Αναλύσεις εργαστηρίου: