Φορείς - μέλη

< πίσω

Από την ίδρυσή του το 1984 και μέχρι τις αρχές του 2019 αποτελούνταν από 6 σχολές (Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Πολυτεχνική, Γεωπονικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού) και 18 τμήματα, με έδρα τον Βόλο και πανεπιστημιακές μονάδες στη Λάρισα, τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα και τη Λαμία. Το 2019, τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας καταργήθηκαν και το σύνολο των τμημάτων εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το οποίο πλέον αποτελείται από 8 σχολές και συνολικά 35 τμήματα. Ανήκει στα νεότερα ΑΕΙ της χώρας και σε αυτό φοιτούν περίπου 14.000 προπτυχιακοί φοιτητές και 3.500 μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες. Το 2015, αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση και έλαβε συνολική θετική ιδρυματική αξιολόγηση. Το Τμήμα Ιατρικής ιδρύθηκε το 1985 και δέχτηκε για πρώτη φορά φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 1990-91. Αποτελεί το πρώτο τμήμα στην ανάπτυξη της Σχολής Επιστημών Υγείας του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, είναι αυτόνομο από το 1995 και λειτουργεί στη Λάρισα. Δέχεται ετησίως περί τους 100 φοιτητές και ο συνολικός αριθμός ενεργών φοιτητών είναι περίπου 780.

Η Ογκολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, η οποία αποτελείται από το τμήμα των Εσωτερικών Ασθενών (δυναμικότητας 28 κλινών), τη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας (50-55 κλινών), τη μονάδα των εξωτερικών ιατρείων, καθώς και τη μονάδα κλινικών μελετών, παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα διαχείρισης του ογκολογικού ασθενούς, από τη διάγνωση και τη θεραπεία μέχρι την υποστήριξη του ασθενούς τελικού σταδίου.

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Ογκολογίας ιδρύθηκε το 2018 και ασχολείται με τη μελέτη της μικρομεταστατικής νόσου, τον προσδιορισμό του κυκλοφορούντος ctDNA στην ανίχνευση οδηγών μεταλλάξεων και στην έκφραση γονιδίων τα οποία σχετίζονται με την ανταπόκριση σε αντικαρκινικές θεραπείες και στην διερεύνηση/ανάπτυξη προβλεπτικών/προγνωστικών βιοδεικτών και την ανοσολογία του καρκίνου. Το εργαστήριο έχει, επίσης, αποθετήριο βιολογικών δειγμάτων από ασθενείς με επιλεγμένους τύπους καρκίνου, σε συνεργασία με το Παθολογο-Ανατομικό Εργαστήριο.

Επιστημονικός υπεύθυνος φορέα

Αθανάσιος Κωτσάκης (καθηγητής παθολογίας-ογκολογίας)

Πανεπιστημιακό Νοσοκομειο Λάρισας, Μεζούρλο, 41110, Λάρισα

Εργαστήριο Ογκολογίας

Υπεύθυνος: Αθανάσιος Κωτσάκης (ιατρός-καθηγητής)         

Μέλη: Αναστασία Ξαγαρά (βιολόγος), Μαρία Παπαθανασίου (βιολόγος), Εμμανουήλ Σαλούστρος (ιατρός, αναπληρωτής καθηγητής) , Φίλιππος Κοϊνης (ιατρός, επίκουρος καθηγητής), Βασίλης Παπαδόπουλος (ιατρός), Κωνσταντίνος Τσαπακίδης (ιατρός), Ιωάννης Σαμαράς (ιατρός), Αλεξάνδρα Μάρκου (ιατρός)

Αναλύσεις εργαστηρίου:
Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής και Κυτταρολογίας

Υπεύθυνη: Μαρία Ιωάννου (ιατρός-καθηγήτρια)     

Μέλη: Μαρία Σαμαρά (βιολόγος, επίκουρη καθηγήτρια), Μαρία Παπαθανασίου (βιολόγος)