Φορείς - μέλη

< πίσω

Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας

Είναι ένα από τα 10 ινστιτούτα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), του πρωτοπόρου ερευνητικού κέντρου της χώρας, το οποίο προωθεί την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες και υποστηρίζει πολλά διεπιστημονικά εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα. Το ινστιτούτο είναι ένα από τα σημαντικότερα ερευνητικά ινστιτούτα βιοεπιστημών της χώρας, με εξαιρετικό ρεκόρ επιστημονικών επιτευγμάτων, υποδομές τεχνολογίας τελευταίας αιχμής και ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών, καινοτομικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Η κύρια αποστολή του ινστιτούτου είναι η επιδίωξη έρευνας αιχμής και η προαγωγή της επιστημονικής αριστείας. Με μεγάλη εμπειρία στον τομέα της ιατρικής ακριβείας, έχει συμμετάσχει στα Εθνικά Δίκτυα Ιατρικής Ακριβείας στην ογκολογία, και στην καρδιολογία και πρόληψη του νεανικού αιφνίδιου θανάτου, ενώ συντονίζει την αντίστοιχη δράση για τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα.

Στο ινστιτούτο ανήκουν 2 μονάδες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΔΙΜΟ. Η Μονάδα ΕΔΙΜΟ, με έργο τον συνολικό συντονισμό και την παρακολούθηση του δικτύου: την οργάνωση του έργου, τις πολιτικές διαχείρισης, το στρατηγικό σχεδιασμό και τον έλεγχο ποιότητας των δραστηριοτήτων, καθώς και την ανάπτυξη νέων μεθόδων στη μοριακή ογκολογία σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες φορείς.

Η Μονάδα ΔΙΓΕΝΙΑ συμμετέχει στο ΕΔΙΜΟ με ερευνητικές δραστηριότητες που αφορούν στη μελέτη βιοδεικτών με κλινική αξία στη διάγνωση, θεραπεία, πρόγνωση και πρόβλεψη σε συμπαγείς όγκους, με σκοπό την προαγωγή της ιατρικής ακριβείας στην ογκολογία, καθώς και στη μελέτη του γενετικού υπόβαθρου μιας γκάμας από κληρονομούμενα σύνδρομα καρκίνου ενδοκρινών αδένων.

Επιστημονικός υπεύθυνος φορέα

Κωνσταντίνος Στρατάκης (κλινικός γενετιστής, διευθυντής ερευνών)

Ν.Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013, Ηράκλειο, Κρήτη

Μονάδα ΕΔΙΜΟ

Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Στρατάκης (κλινικός γενετιστής, διευθυντής ερευνών)

Μέλη: Εμμανουέλα Λιναρδάκη (μοριακή βιολόγος-εργαστηριακή γενετίστρια, μεταδιδακτορική συνεργάτιδα)

Μονάδα ΔΙΓΕΝΙΑ

Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Στρατάκης (κλινικός γενετιστής, διευθυντής ερευνών)

Μέλη: Εμμανουέλα Λιναρδάκη (μοριακή βιολόγος, μεταδιδακτορική συνεργάτιδα), Έλενα Βοργιά (μοριακή βιολόγος-εργαστηριακή γενετίστρια, μεταδιδακτορική συνεργάτιδα), Πωλίνα Γκούμπλια (μαθηματικός, MSc βιοπληροφορική), Ροδάνθη Λυράκη (μοριακή βιολόγος), Διονυσία Πετράτου (μοριακή βιολόγος, μεταδιδακτορική συνεργάτιδα), Ευμορφία Τζαγκαράκη (μοριακή βιολόγος, μεταδιδακτορική συνεργάτιδα)

Αναλύσεις εργαστηρίου:

Ινστιτούτο Πληροφορικής

Είναι ένα από τα 10 ινστιτούτα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), του πρωτοπόρου ερευνητικού κέντρου της χώρας, το οποίο προωθεί την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες και υποστηρίζει πολλά διεπιστημονικά εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα. Το ινστιτούτο διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στο ΕΔΙΜΟ δραστηριοποιούνται το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων, το οποίο έχει συμμετάσχει και στα 3 εθνικά δίκτυα ιατρικής ακριβείας, για τα οποία έχει αναπτύξει τις βασικές πληροφοριακές υποδομές και το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών. Ηλεκτρονικής Υγείας. Το τελευταίο είναι μία παραγωγική δραστηριότητα του Ινστιτούτου Πληροφορικής που λειτουργεί ως τμήμα του εργαστηρίου Υπολογιστικής Βιοϊατρικής, ενώ το έργο του επικεντρώνεται στη μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας στην παραγωγή, με όραμα την παροχή άμεσης και αποτελεσματικής φροντίδας στο σημείο της ανάγκης.

Στο πλαίσιο του ΕΔΙΜΟ, τα εργαστήρια θα αναπτύξουν ένα σύνολο συστημάτων πληροφορικής, με σκοπό την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών σε γιατρούς και εργαστήρια ανάλυσης βιοϊατρικών εξετάσεων. Τα συστήματα αυτά θα χρησιμοποιούνται από γιατρούς και εργαστήρια για την καταγραφή πληροφορίας ασθενών (κλινικές, γενετικές κ.ά.), τροφοδοτώντας μια τράπεζα πληροφοριών από την οποία θα μπορούν να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία για τους ασθενείς που συμμετέχουν στο ΕΔΙΜΟ.

Επιστημονικός υπεύθυνος φορέα

Ειρήνη Φουντουλάκη (κύρια ερευνήτρια)

Ν.Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013, Ηράκλειο, Κρήτη

Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος

Δημήτριος Γ. Κατεχάκης (επικεφαλής Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας)

Ν.Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013 Ηράκλειο, Κρήτη

Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας

Υπεύθυνος: Δημήτριος Γ. Κατεχάκης

Μέλη: Νικόλαος Σταθιάκης, Γεώργιος Καβλεντάκης

Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

Υπεύθυνη: Ειρήνη Φουντουλάκη

Μέλη: Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Τζανίνα Σαβέτα