Φορείς - μέλη

< πίσω

Ιδρυθέν το 1837, είναι το πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο. Η Ιατρική Σχολή ήταν από τις πρώτες που συγκρότησαν το ΕΚΠΑ, επιτελώντας έκτοτε σημαντικό κλινικό και ερευνητικό έργο. Συνεργάζεται με τα Τμήματα Βιολογίας και Χημείας, όπου λειτουργούν εξειδικευμένες μονάδες κυτταρικής ανάλυσης σε μοριακό και φαινοτυπικό επίπεδο.
Η Μονάδα Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών της Θεραπευτικής Κλινικής συμμετέχει σε πλήθος κλινικών δοκιμών και σε ετήσια βάση στη Μονάδα διαγιγνώσκονται και παρακολουθούνται ~400 νέοι ασθενείς. Σε συνεργασία με τη Μονάδα Κυτταρομετρίας Ροής, από το 2017 έχει αναπτύξει μέθοδο ανίχνευσης της ελάχιστης υπολειμματικής νόσου στο πολλαπλό μυέλωμα και την AL-αμυλοείδωση με όριο ευαισθησίας 10-6.

Το Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας αποτελεί σημείο αναφοράς για τη γενετική/μοριακή χαρτογράφηση και ιστοχημική μελέτη γονιδίων, καθώς και μηχανισμών επαγωγής καρκινογένεσης.
Το Εργαστήριο Ανάλυσης Κυκλοφορούντων Καρκινικών Κυττάρων, εστιάζει στην άντληση πληροφοριών από υγρές βιοψίες (κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα, εξωκυττάριο καρκινικό DNA), με σκοπό την παρακολούθηση της εξέλιξης των όγκων.

Οι μονάδες και τα εργαστήρια του ΕΚΠΑ συμμετέχουν στο ΕΔΙΜΟ με συμπληρωματικές τεχνολογίες, επιστημονική εμπειρία και τεχνογνωσία, που από κοινού θα συμβάλλουν στην ταυτοποίηση και αξιολόγηση νέων καρκινικών βιοδεικτών σε συχνούς τύπους καρκίνου (μαστού, προστάτη, εντέρου, κλπ) και πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες. Οι βιοδείκτες αποτελούν σημαντικό προγνωστικό/προβλεπτικό εργαλείο για την εξέλιξη αλλά, κυρίως, για την παρακολούθηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία. Στο πλαίσιο της ιατρικής ακριβείας μπορούν να κατευθύνουν την επιλογή στοχευμένης θεραπείας, στη βάση της κατανόησης των ιδιαίτερων γενετικών, μοριακών και φαινοτυπικών χαρακτηριστικών του νεοπλάσματος.

Επιστημονικός Υπεύθυνος φορέα

Μελέτιος Α. Δημόπουλος (καθηγητής θεραπευτικής-αιματολογίας-ογκολογίας, τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ)

Θεραπευτική Κλινική Νοσοκ. «Αλεξάνδρα», Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Β. Σοφίας 80, 11528, Αθήνα

Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ευάγγελος Τέρπος (καθηγητής θεραπευτικής-αιματολογίας)

Θεραπευτική Κλινική Νοσοκ. «Αλεξάνδρα», Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Β. Σοφίας 80, 11528, Αθήνα

Μονάδες Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών της Θεραπευτικής Κλινικής, Ιατρική Σχολή & Κυτταρομετρίας Ροής, Τμήμα Βιολογίας

Υπεύθυνοι: Ευστάθιος Καστρίτης, Ουρανία Τσιτσιλώνη

Μέλη: Ιωάννης Κωστόπουλος, Τίνα Μπαγκρατούνι, Παντελής Ρουσάκης, Χριστίνα-Ήβη Λιάκου, Σταματίνα Σκούρτη

Αναλύσεις εργαστηρίου:
Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, Ιατρική Σχολή

Υπεύθυνος: Βασίλης Γοργούλης

Μέλη: Αθανάσιος Κοτσίνας, Κωνσταντίνος Ευαγγέλου

Αναλύσεις εργαστηρίου:
Εργαστήριο Ανάλυσης Κυκλοφορούντων Καρκινικών Κυττάρων, Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας

Υπεύθυνη: Ευρύκλεια Λιανίδου

Μέλος:Αθηνά Μάρκου

Αναλύσεις εργαστηρίου: