< πίσω

Πρώτη ημερίδα ΕΔΙΜΟ

Σας περιμένουμε τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023 στην πρώτη δημόσια εκδήλωσή μας, στο Ε.Ι. Παστέρ (Βασ. Σοφίας 127, Αθήνα).

Μπορείτε να διαβάσετε το αναλυτικό πρόγραμμα στον σύνδεσμο: imbb.forth.gr